Visit Us
Decorear Media House Co., Ltd.
37 Thungsetti Yak 37, Bangna-Trad Rd.
Dokmai, Pravate, Bangkok,
Thailand. 10250
Contact Us
Interested in working with us?
Tel: +66 96-885-3089
Email: support@decorear.com

NITTO KOGYO GROUP

ELETTO (THAILAND)

Service :

Project Requirements

บริษัท เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นทุนจดทะเบียนกว่า 400 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท Nitto Kogyo Corporation 100 % บริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า นำเสนอสินค้า บริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่ลูกค้า นโยบายเน้นคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยการให้บริการและผลิตสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การผลิตข่าวสารและกิจกรรม ช่องทางการติดต่อ และรองรับ 3 ภาษา

Quick Contact

ส่งข้อความหาเรา