Visit Us
Decorear Media House Co., Ltd.
37 Thungsetti Yak 37, Bangna-Trad Rd.
Dokmai, Pravate, Bangkok,
Thailand. 10250
Contact Us
Interested in working with us?
Tel: +66 86-358-3089
Email: support@decorear.com

ELETTO (THAILAND)

บริษัท เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นทุนจดทะเบียนกว่า 400 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท Nitto Kogyo Corporation 100 % บริษัทเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า นำเสนอสินค้า บริการที่มีความปลอดภัยสูงสุด และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่ลูกค้า นโยบายเน้นคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยการให้บริการและผลิตสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • Client

    NITTO KOGYO GROUP

  • Photography

    Corporate Shoot

Back
Quick Contact

ส่งข้อความหาเรา