Visit Us
Decorear Media House Co., Ltd.
37 Thungsetti Yak 37, Bangna-Trad Rd.
Dokmai, Pravate, Bangkok,
Thailand. 10250
Contact Us
Interested in working with us?
Tel: +66 86-358-3089
Email: support@decorear.com
Web/UI Design July 1, 2020

Advance Factory 1998

บริษัทแอ็ดวานซ์ แฟคตอรี่ 1998 จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2541 โดยเริ่มจากการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาสุขอนามัยและอุปกรณ์สุขอนามัย ซึ่งสินค้าเหล่านี้มีการใช้อย่างกว้างขวางในบริษัททำความสะอาดทั้งหลาย ต่อมา บริษัทได้เห็นถึงโอกาสในการขยายกลุ่มสินค้าหมวดอุปกรณ์และเคมีกำจัดแมลงเนื่องจากธุรกิจกำจัดแมลงมีการขยายตัวสูงขึ้น เมื่อสินค้าหมวดสุขอนามัยและหมวดอุปกรณ์กำจัดแมลงได้ขยายตัวเข้าไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม  ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญของการสร้างมาตรฐานในโรงงานอุตสาหากรรมทางด้านการควบคุมแมลงโดยไม่มีการใช้สารเคมีในสายการผลิต

  • Strategy

    Brand Strategy

  • Design

    Website Design

  • Client

    Advance Factory 1998 CO., LTD

Open Project
Back
Quick Contact

ส่งข้อความหาเรา